Íbúar dvalar- og hjúkrunarheimila

 

Ef lífeyrisþegi hefur þurft að dveljast á sjúkrahúsi í samtals 6 mánuði á undanförnum 12 mánuðum, þar af samfellt í heilan mánuð í lok tímabilsins, falla greiðslur lífeyris frá Tryggingastofnun niður.

Lífeyrisþegi með engar eða lágar tekjur getur þá í staðinn átt rétt á ráðstöfunarfé.

Þegar viðkomandi útskrifast af sjúkrastofnun er mikilvægt að láta Tryggingastofnun vita svo lífeyrisgreiðslur geti hafist að nýju.

Maki þess sem hættir að fá greiddan lífeyri getur sótt um heimilisuppbót, sé hann sjálfur lífeyrisþegi og búi einn.

Þáttaka í dvalarkostnaði.

Þegar lífeyrisgreiðslur falla niður vegna sjúkrahúsvistar getur viðkomandi þurft að taka þátt í dvalarkostnaði á þeirri sjúkrastofnun sem hann/hún dvelur á. Aðeins þeir sem eru 67 ára og eldri taka þátt í dvalarkostnaði á sjúkrastofnun. Þátttakan er tekjutengd og er reiknuð út á grundvelli tekjuáætlunar.

Á árinu 2021 gildir að ef mánaðartekjur eru yfir 98.892 kr. á mánuði, eftir skatta, þá skal viðkomandi taka þátt í dvalarkostnaði með þeim tekjum sem umfram eru.

Þátttaka í dvalarkostnaði hefst á sama tíma og lífeyrisgreiðslur falla niður og er að hámarki 438.747 kr. á mánuði. Viðkomandi sjúkrastofnun innheimtir dvalargjaldið.