Heilbrigðisþjónusta – landsbyggð

Það gildir almennt í heilbrigðiskerfinu að stefnt er að því að heilsugæslan sé fyrsti viðkomustaður fólks sem hefur þörf fyrir læknisþjónustu. Heilsugæslu á landsbyggðinni er sinnt af heilbrigðisstofnunum viðkomandi svæðis. Á þessari síðu er að finna upplýsingar um heilsugæslustöðvar á landsbyggðinni. Ef fólk á landsbyggðinni þarf á læknisþjónustu að halda eftir lokun heilsugæslustöðva á það að hringja í síma 1700 til að fá ráðleggingar um hvað gert skuli.  Neyðarsími vegna bráðra veikinda er 112.

Komugjald á heilsugæslustöð

Gjaldið er ákveðið með reglugerð frá Velferðarráðuneytinu. Samkvæmt reglugerðinni sem eru aldraðir skilgreinidir sem sjúkratryggðir einstaklingar 67 ára og eldri og sjómenn 60 ára og eldri sem hafa stundað sjómennsku í 25 ár eða lengur.

Koma á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, kl. 8:00 – 16:00,

  • Almennt gjald     1.200 kr.
  • Aldraðir og öryrkjar  600 kr.

Koma á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma,

  • Almennt gjald      3.100 kr.
  • Aldraðir og öryrkjar   1.500 kr.

Vitjanir lækna

Á dagvinnutíma

  • Almennt gjald 3.400 kr.
  • Aldraðir og öryrkjar 1.700 kr.

Utan dagvinnutíma

  • Almennt gjald 4.500 kr.
  • Aldraðir og öryrkjar 2.200 kr.

Hér má sjá gjaldskrána í heild.

Þak er á greiðslum sjúklinga fyrir heilbrigðisþjónustu. Aldraðir og öryrkjar greiða minna en aðrir notendur og að hámarki 47.313 krónur á ári og aldrei meira en 16.700 í sama mánuði. Fyrir almenna notendur er hámarkið á ári 71.113 krónur og aldrei meira en 25.100 krónur í sama mánuði.

Heilbrigðisþjónusta sem fellur undir kerfið er þjónusta heilsugæslu, sjúkrahúsa og sjálfstætt starfandi lækna, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og talmeinafræðinga samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands. Undir kerfið heyra líka rannsóknir, geisla- og myndgreiningar og meðferð húðsjúkdóma sem er veitt af öðrum en læknum. Heimild: tilkynning velferðarráðuneytisins 2.maí 2017

Heilsugæslustöðvar Vesturland

Heilsugæslustöðvar Vestfirðir

Heilsugæslustöðvar Norðurland

Heilsugæslustöðvar Austurland

Heilsugæslustöðvar Suðurland

Heilsugæslustöðvar Suðurnes

Apótekin á landsbyggðinni